E.ə. I minilliyin birinci yarısına aid bəzək əşyaları tapılıb