“Azərbaycan xalçaları” jurnalının növbəti nömrəsi çap edilib