Aviakosmik məsələlərin həllində gənclərin yaradıcı potensialına dair beynəlxalq konfrans keçirilib