Ölkəmizdə gənc alimlərin inkişafına xüsusi diqqət göstərilir