Lənkəran Regional Elmi Mərkəzi ötən il mühüm elmi nəticələr əldə edib