AMEA-nın Gəncə Bölməsi 2017-ci ildəki elmi və elmi-təşkilati fəaliyyətinə dair hesabat verib