Kimya Elmləri Bölməsinin 2017-ci ildəki fəaliyyətinə dair hesabatı dinlənilib