Mərkəzi Elmi Kitabxana ilə “İki sahil” qəzeti arasında müqavilə imzalanıb