Fizika-Riyaziyyat və Texnika Elmləri Bölməsinin illik hesabatı təqdim edilib