Mərkəzi Elmi Kitabxana ilə “Azərbaycan“ qəzeti arasında müqavilə imzalanıb