"Folklorun sosial aspektləri: kommunikasiya və virtual ənənə" adlı konfrans keçirilib