AMEA-da gənclərin sosial şəraitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində əməli tədbirlər görülür