Xalça sənəti xalqımızın dünya mədəniyyətinə bəxş etdiyi bənzərsiz töhfədir