Akademik Həsən Əliyevin fəaliyyəti gələcək nəsillər üçün nümunədir