Ölkənin müxtəlif regionlarında əhali radon qazının təhlükələrinə dair maarifləndirilir