Yer Elmləri Bölməsinin, Fizika və Fəlsəfə institutlarının birgə iclası keçirilib