Şabran ərazisindəki ilk tunc və antik dövr abidələrində arxeoloji tədqiqatlar aparılır