Misirli alimlər Neft-Kimya Prosesləri İnstitutunda olublar