Azərbaycanda aparılan arxeoloji tədqiqatların nəticələri beynəlxalq jurnalda dərc olunub