Azərbaycan ərazisinin geodinamik şəraitini öyrənmək məqsədilə tədqiqatlar aparılır