Böyük Azərbaycan şairi və dramaturqu Hüseyn Cavidin 135 illik yubileyi Bolqarıstanda qeyd edilib