AMEA Aqrar Elmlər Bölməsinin institutlarında viki-qrupların formalaşdırılması ilə bağlı müzakirələr aparıldı