Kimya Elmləri Bölməsi ilə Biologiya və Tibb Elmləri Bölməsinin birgə iclası keçirilib