Cari ildə AMEA-ya qəbul olunmuş magistrantların dissertasiya mövzuları müzakirə edilib