İnteraktiv dərsdə Azərbaycan dilinin tarixi inkişaf mərhələlərindən bəhs olunub