AMEA-nın institut və təşkilatlarının kadrlar şöbəsinin məsul şəxsləri ilə seminar keçirildi