AMEA Coğrafiya İnstitutunda Beynəlxalq Mülki Müdafiə Günü qeyd edildi