Antik və orta əsr şəhər məskəni Qalatəpədə arxeoloji tədqiqatlar davam etdirilir