Folklorşünaslıq elminin nəzəri-metodoloji problemlərinə həsr olunan seminar keçirilib