“Web of Science” üzrə sertifikasiya proqramı keçirilib