AMEA-nın ilk magistrları dissertasiya işlərini uğurla müdafiə ediblər