Geologiya və Geofizika İnstitutunun ilk magistri dissertasiya işini müdafiə edib