Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu beynəlxalq əlaqələrini genişləndirir