AMEA-nın ilk magistrlarının dissertasiya işlərinin müdafiəsi olub