Azərbaycanın görkəmli memarı Cəfər Qiyasinin 75 illik yubileyi qeyd edildi