Astronomiya və fizika elmlərinin tarixi ilə bağlı materiallar əldə olunub