Geologiya və Geofizika İnstitutunda doktorluq imtahanları keçirilir