Akademik Akif Əlizadə AMEA-nın sonuncu kurs magistrantları ilə görüşüb