Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu xarici ölkə universitetləri ilə səmərəli əməkdaşlıq edir