Məktəblilər Neft-Kimya Prosesləri İnstitutunun laboratoriyaları ilə tanış olublar