Təbii fəlakətlər zamanı yarana biləcək zərərin azaldılması istiqamətində yeni yanaşma təklif edilib