Xarici ölkə alimləri AMEA-nın yubiley medalı ilə təltif olundular