Məktəblilər Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun laboratoriyaları ilə tanış olublar