Qafqazşünaslıq İnstitutunun direktoru beynəlxalq konfransda məruzə edib