Tədbirdə Kür-Araz mədəniyyətinə aid Maxta və Çaqqallıqtəpə məskənlərində aparılmış tədqiqatlardan bəhs olunub