"Azərbaycan Respublikası Xatirə Kitabı”nın 15-ci cildinin təqdimatı olub