AMEA ilə media qurumları arasında informasiya mübadiləsinin aparılması vacibdir