Geologiya və Geofizika İnstitutunda növbəti “Geomexanika” seminarı keçirilib