“Thomson Reuters” elmi bazasının resurslarından səmərəli istifadə dünya elminə inteqrasiya baxımından əhəmiyyətlidir