İngiltərədə “Azərbaycanı və Qafqazı öyrənən Britaniya Fondu”nun təntənəli təqdimat mərasimi keçirilib